İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Türkiye Materials Marketplace (TMM) Projesi için Ekip Arkadaşı Arıyor !

Sürdürülebilir Kalkınma konusunda çalışmalar yapan Türkiye’deki tek iş dünyası Derneği olan SKD Türkiye, Türkiye Materials Marketplace (TMM)* Projesinin 5 kişilik proje ekibine Uzman olarak katılacak, aşağıda belirtilen temel sorumluluk alanlarına ve özelliklere uygun, doğrudan Proje Yöneticisine bağlı çalışacak ekip arkadaşı arıyor.

 

Temel Sorumluluk Alanları:

 • TMM Platformu üyeleri arasındaki olası sinerji fırsatlarının tespit edilmesinde Proje Danışmanı’na destek olmak

 • Tespit edilen sinerjilerde taraflar arasındaki yazışmaları yürütmek, iş takibini yapmak. 

 • Proje ekibiyle beraber TMM üyelerine özel dönemsel toplantıların organizasyonuna katkıda bulunmak 

 • Türkiye ve AB güncel atık mevzuatına hakim olmak, gerekli durumlarda TMM üyelerine bilgilendirme yapmak

 • Çeşitli mecralarda kullanmak üzere proje faaliyetleriyle ilgili Türkçe/İngilizce metinler hazırlamak

 

Gerekli Özellikler:

 • Çevre Müh., Kimya Müh., Endüstri Müh.öncelikli olmak üzere Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun

 • Sürdürülebilirlik, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, atık mevzuatı ve kaynak verimliliği konularında bilgili 

 • Yukarıda belirtilen konularda en az 2 yıl deneyimli 

 • Araştırma ve inovasyon konularına ilgili

 • Konuşma ve yazmada çok iyi derecede İngilizce bilen

 • Tercihen konuyla ilgili yüksek lisansa sahip olan

 • Erkek adaylarda en az bir yıl askerlikle ilişiği bulunmayan

Adayların info@skdturkiye.org adresine doğrudan başvuru yapabileceği pozisyon ile ilgili tüm başvurular gizli tutalacaktır. Pozisyon ilk etapta 1 yıllıktır ancak uzama ihtimali bulunmaktadır.

 

*Türkiye Materials Marketplace (TMM) Projesi nedir?

Türkiye Materials Marketplace, malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.

Amerika İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (US BCSD) tarafından geliştirilen ve 3 yıldır Amerika’nın farklı eyaletlerinde uygulanan Materials Marketplace projesi, 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından verilen dünyanın ilk döngüsel ekonomi ödülü Circulars’ı almıştır. Proje Nisan 2016’dan beri EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) desteğiyle SKD Türkiye tarafından başarıyla yürütülmektedir. Temmuz 2018 itibariyle 44 üyesi olan projeyle ilgili daha detaylı bilgiye projenin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Genel Bilgilendirme

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan, bu alanda çalışmalar yapmış ve bir sivil toplum örgütü ortamında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin gelişmesine destek verebileceği inancında adaylarla çalışmaktan memnuniyet duyar.

Adayların etik iş ilkelerini benimsemiş, araştırmacı ve deneyim sahibi olmaları tercih nedenidir.

Staj İmkanları

Sürdürülebilir Kalkınma konusunun gelecek kuşakların ancak bu konuyu içselleştirmesi ile mümkün olabileceği bilinci ile SKD dernek ortamında staj imkanlarını değerlendirmek isteyen stajyerlere yer vermektedir.

Araştırma, raporlama, internet ve sosyal medya yönetim alanlarında stajını değerlemek isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

Açık Pozisyonlar

SKD Türkiye'de çalışmak isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.